ระบบสารสนเทศออนไลน์ เทศบาลตำบลรัษฎา- ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบคำร้องทั่วไปออนไลน์ สำหรับเจ้าหน้าที่

- ตรวจสอบสถานะคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ (E-SERVICE)

เขียนคำขอใช้บริการ E-Service

สำหรับประชาชนหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการใช้บริการโดยไม่ต้องเดินทางมา ณ เทศบาล


เขียนคำขอใช้บริการ

ตรวจสอบสถานะฯ E-Service

สำหรับประชาชนหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการตรวจสอบสถานะคำขอใช้บริการ (E-SERVICE)


ตรวจสอบสถานะคำขอฯ

ข่าวสารในเครือข่าย อปท. ภูเก็ต